יש קונה עולמו בשעה אחת

For the first time in the UK, on Thursday evening 20th February 2020, ליל ששי פרשת משפטים – שובבי"ם, we will gather in the Yesodey HaTorah Hall, and in unity we shall finish משניות 4192 , 525 פרקים, the entire ששה סדרי משנה. Together all as one, under one roof, in one hour.

To take part in this spiritual and historic evening, and a gala siyum that will take place thereafter, participants must undertake to raise a minimum of £395.00 - the Gematria of both משנה and פרנסה.This is an opportunity to be part of a historic undertaking, followed by gala Siyum with live musical entertainment that will celebrate the completion of משניות, in a showcase of tremendous אחדות.

525 משניות 4192 פרקים in one hour. Be a part of it.


The evening is in aid of “Kol Bonaich” – helping teens at risk, kids in pain headed by R’ Osher Shapiro son of the Naroler Rebbe Shlit”a

LEADING LOMDIM